Eikon - Titanio - G-LUX

Eikon - Titanio

DESCRIPTION

Available in Matt finish.

Size in mm: 300 x 600 & 450 x 900 x 20, 600 x 600 x 20.

Eikon Colours: Aeras, Gea, Grafitis & Titanio.